Android Erası 2 Təlimlər (15 və 22 Aprel)

Written by androidage2 on . Posted in Android Erası2

15 Aprel 2012
Rəcəb Davudov
Android Preferences

Rəcəb Davudov
Android Database

Yazılan proqramlar
fakelogin.zip
prefs.zip

22 Aprel 2012
Niyaz Abbasov (NEATS)
Digər proqramlaşdırma dillərində Android platforması üçün proqramlaşdırma

Yazılan proqramlar
HelloWorldPhoneGap.zip
jQTouchPhoneGap.zip
NecessitasTestApp.zip
SenchaPhonegap.zip

Ramin Orujov
Asynchronous Processing

Ramin Orujov
Telephony API

Ramin Orujov
XML&JSON Processing

Yazılan proqramlar
AndroidXml.zip
CallDetector.zip
ListViewSample.zip
PhoneStateListener.zip
xmlvsjson.zip